قوانین سایت

  • با وجود آنکه دقت و تلاش معقول در جهت ممیزی اطلاعات جمع آوری شده در سایت بکار رفته است اما اساس اطلاعات موجود در سایت، اظهارات ارائه دهندگان خدمات می باشد. لذا مسئولیت مستقیم دقت و صحت اطلاعات، با ارائه دهندگان خدمات می باشد.
  • سایت ” خدمت یاب” در مقابل اطلاعات سایتهای دیگرى که با این سایت مرتبط باشد، لینک داده شده باشد و یا لینک آن در سایت قرار داشته باشد، مسئول نیست.
  • هرگونه سوءاستفاده از نام وب سایت ” خدمت یاب” و خدمات مرتبط ممنوع می باشد.
  • مدیریت سایت خدمت یاب قادر به بررسی مجوز قانونی کسب و کارهای واحد صنفی نبوده و مسئولیت آن تماماً بر عهده مدیریت واحد صنفی می باشد.
  • هر نوع تشابه اسمی بین کسب و کارها و واحدهای صنفی، باید بین طرفین دعوی حل و فصل شود و مدیریت سایت خدمت یاب مسئولیتی در این مورد ندارد.
  • مدیریت سایت خدمت یاب هیچ مسئولیتی در قبال کسب و کارهای واحد صنفی و خدمات آنها نداشته و هر نوع مسئولیت را در این رابطه از خود سلب می نماید.
  • مطالب نوشته شده توسط کاربران سایت خدمت یاب صرفاً نظرات شخصی کاربران بوده و مدیریت سایت خدمت یاب هیچ مسئولیتی در قبال این مطالب ندارد.